جمعه, 3 خرداد 1398
عنوان : آگهی فراخوان عمومی
کد خبر : ۲۱۳۷
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ 
ساعت : ۱۰:۱۷:۳۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی فراخوان عمومی

(نوبت دوم)

شهرداری قروه در نظر دارد به استناد بند 9 مصوبه شماره 37 و بند 3 مصوبه شماره 35 شورای اسلامی شهر قروه نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه های زیر از طریق این فراخوان  عمومی اقدام نماید :

  1. فروش یازده (11) قطعه زمین واقع در پشت ترمینال .
  2. املاک و مستغلات اجاره ای شهرداری .
  3. مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز شهرداری .

لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر این آگهی بشرح زیر جهت دریافت و تحویل مدارک و اسناد مزایده های فوق الذکر  به آدرس شهرداری قروه واقع در خیابان شهید سعیدی جنب دادگستری مراجعه نمایند.

  1. آخرین مهلت تحویل اسناد به متقاضیان تا روز یکشنبه مورخ 98/02/08 خواهد بود .
  2. آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 13روز  پنج شنبه مورخ98/02/12 بوده و پیشنهادات واصله رأس ساعت 8/00 روز شنبه مورخ 98/02/14 در محل اتاق جلسات شهرداری بازگشایی خواهد شد.
  3. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  4. شهرداری  در رد و  یا قبول پیشنهادات مختار است.
  5. سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن تماس :35251401 - 087

                        روابط عمومی شهرداری قروه


نمایش تعداد بازدیدها : 116

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0