چهارشنبه, 30 مرداد 1398
عنوان : فراخوان سرمایه گذاری
کد خبر : ۲۱۶۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ 
ساعت : ۱۱:۱۵:۲۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

« آگهي فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی »

(نوبت دوم)

شهرداري قروه در نظر دارد به استناد مصوبه شورای محترم شهر، اجرا و بهره برداری از طرح « کافی شاپ » با زیربنای 66 مترمربع در پارک سراب کوثر را به روش BOT  ( ساخت ، بهره برداري ، واگذاري ) به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی واگذار نماید . لذا  کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط می توانند در مهلت تعیین شده بشرح زیر به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس : قروه – خیابان مدرس شرقی – جنب دادگستری و یا به آدرس اينترنتي  WWW.QORVEH.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک فراخوان از شرایط و نحوه سرمایه گذاری موضوع آگهی اطلاع حاصل نموده و در صورت تمایل به شرکت در سرمایه گذاری مشارکتی  با رعایت شرایط ، اسناد و مدارک مورد نیاز سرمایه گذاری مشارکتی نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند .

  1. کلیه مراحل برگزاری سرمایه گذاری مشارکتی ، انتخاب برنده و ... تابع شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری قروه ، آئین نامه معاملات شهرداری و اسناد فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی می باشد .
  2. آورده شهرداری زمین و سایر هزینه های مربوطه به شهرداری شامل عوارض صدور و تمدید پروانه و آورده سرمایه گذار  تمامي مواردي كه در ساخت و بهره برداری پروژه بايستي هزينه گردد و به معني عام تمام امورات و هزينه هاي اجرای پروژه خواهد بود .
  3. سپرده شرکت در فراخوان مبلغ 100,000,000 ريال میباشد که میبایستی بصورت ضمانتنامه بانکی ، اوراق مشارکت و یا نقداً به حساب شماره 53938293302 نزد بانک رسالت بنام شهرداری قروه واریز گردد .
  4. شرکت کننده گان در فراخوان ، ارزیابی مالی شده و در صورت احراز شرایط ، پاکت « پیشنهاد قیمت »  آنها گشوده خواهد شد لذا لازم است شركت كننده گان محترم نقدينگي و توانمندي مالي خود را به اثبات برسانند .
  5. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  6. شهرداری قروه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
  7. آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ  18/04/98 میباشد.
  8. بررسی فنی ، بازگانی و مالی پیشنهادها بطور  همزمان و  رأس ساعت 30/9 روز  چهارشنبه مورخ 19/04/98 در محل اتاق جلسات شهرداری بازگشایی خواهد شد.
  9. آن دسته از متقاضیانی که اسناد فراخوان را  از طریق سایت شهرداری دریافت نموده اند لازم جهت مهر نمودن اسناد به واحد سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و اسناد را به تائید مسئول سرمایه گذاری برسانند در غیر اینصورت اسناد فراخوان بدون  مهر واحد سرمایه گذاری شهرداری فاقد اعتبار بوده و به پیشنهاد شرکت کننده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  10. سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد فرخوان درج شده است.

 

تلفن تماس : 35251401  - 087

 

                                                                                روابط عمومی شهرداری قروه

 


نمایش تعداد بازدیدها : 22

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0