يکشنبه, 4 مهر 1400
  • ساعت : ۱۲:۱:۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 457
  • کد خبر : ۳۲۲۰
ساخت دروازه سنگی مسیر سبز پارك سنگی زنده یاد سامان نعمتی

به گزارش روابط عمومی شهرداری قروه در راستای ساماندهی و زیبا سازی ورودی مسیر سبز پارک سنگی زنده یاد سامان نعمتی و بمنظور ممانعت از ورود وسایل نقلیه و اختصاص این مسیر به پیاده راه، اجرای دروازه سنگی با مصالح سنگی پیرتاج توسط واحد عمران شهرداری قروه اجرا گردید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0