پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

*پیام شهردار*

 قروه شهر تنوع اقوام، زبان ها، مذاهب و خرده فرهنگ هاست. برای تغییر نگرش سیمای شهری که شایسته تنوع فرهنگی و اجتماعی این شهر باشد، کار سختی در پیش رو داریم و باید بیشتر تلاش کنیم. باور داریم که با خرد جمعی، همراهی و هم اندیشی صاحب نظران حوزه شهری، سمن ها و نظرات ارشادی دیگر مدیران می توان این شهر را شایسته شهروندان آن و الگو در استان و حتی کشور نمود.

 در چشم انداز زیبای تنوع فرهنگی و اجتماعی شهر قروه، تلاش ما بر این است که با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توصیه های مقام معظم رهبری، برنامه ها و تصمیمات به سمت شهر اخلاق مدار، حفظ کرامت شهروندی و توسعه عادلانه خدمات عمرانی در همه بخش های شهر جهت یابد.

ما در حین اینکه با برنامه ریزی درست و با استفاده از تجارب گذشته، توسعه عمران و ارائه خدمات بهتر شهری را مد نظر داریم، به مسائل فرهنگی و اجتماعی شهروندی نیز توجه ویژه خواهیم کرد. البته اگر بحران کرونا تداخلی در این باره ایجاد ننماید. باید تلاش کنیم که با صداقت و تصمیمات درست و جذب مشارکت واقعی شهروندان به اهداف و توسعه مدنظر مدیریت شهری دست پیدا کنیم.

با تکیه بر سخن امام علی (ع) که فرموده است «مسئولیتی که بر عهده توست طعمه تو نیست، بلکه امانتی است بر گردن تو» تلاش می کنیم که این امانت، با حل و فصل مشکلات مردم، ارائه گزارش عملکرد شفاف، ارتباط صادقانه با شهروندان، تبیین مراحل تحقق پروژه ها و خدمات شهری و مطرح کردن همه واقعیت ها در دید عموم شهروندان محفوظ گردد.

در نظر داریم که معاونت فرهنگی و اجتماعی را به چارت اداری شهرداری اضافه کنیم تا با برنامه های فرهنگی و هنری که در راستای وظایف اصلی این حوزه خواهد بود، نشاط و پویایی اجتماعی شهر افزایش یابد.

سامانه 137 تاکنون کمتر مورد توجه مردم بوده است در حالی که این سامانه مربوط به شهروندان است و باید به طور شبانه روزی در خدمت آنها باشد تا دغدغه های شهروندان در حوزه محل سکونت شان مطرح و رفع گردد. این سامانه باید بیشتر تبلیغ و فرهنگ سازی گردد. در مقابل، شهرداری نیز باید درخواست ها و پیگیری های جدی در رفع مشکلات شهروندان که با این سامانه ارتباط برقرار می کنند، داشته باشد. قرار نیست که وعده های اغراق آمیز به مردم بدهیم. بلکه با برداشتن گام های کوچک در حوزه های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و زیباسازی می توانیم امید و نشاط را به شهر برگردانیم.

همه باید احساس مسئولیت کنیم و در واقع سخن ما این است که «همه شهردار هستیم» و در کنار هم و هم نظر برای توسعه شهر عزیزمان قروه بکوشیم.

 عباس سنتی/ خدمتگزار مردم


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0